VI HJÄLPER ATT ÅTERBYGGA UKRAINA

VI HJÄLPER UKRAINA TILL NY TID

Den ideella välgörenhetsstiftelsen UNION UA bildades i juni 2022 och bedriver uppdraget att hjälpa de mest utsatta och behövande i Ukraina under kriget och återuppbygga landet efter segern.

Vi arbetar för återuppbyggnaden och utvecklingen av Ukraina. Våra partners är ansvarsfulla företag från Ukraina och runt om i världen. Vi arbetar med företag i Saudiarabien, USA, Storbritannien, Italien, Österrike, Rumänien, Finland, Sverige och andra länder

VÅR ORGANISATION BEHÖVER DITT STÖD. VI ANVÄNDER MEDELN FÖR ATT TÄCKA UKRAINAS BEHOV I REALTID

VAD HÄNDER I UKRAINA :

Den 24 februari 2022 invaderade Ryssland Ukraina i en kraftig upptrappning av det rysk-ukrainska kriget som började 2014. Invasionen orsakade Europas snabbast växande flyktingkris sedan andra världskriget, med mer än 7,4 miljoner ukrainare som flydde landet och en tredjedel av befolkningen är på flykt till et annat område i Ukraina.

VÅRA SENASTE PROGRAM

   

Vi planerar att bygga sociala bostäder som även tillfälligt eller permanent ska kunna ta emot flyktingar och internflyktingar. Vi avser också att förse dem med hushållsapparater, möbler och andra nödvändiga hushållsartiklar för att säkerställa ett kvalitativt liv.

Vi hjälper företag i de avockuperade områdena att återställa byggnader, maskiner och utrustning, start av omlokalisering och utveckling på en säker plats, så vi bidrar till utvecklingen av Ukrainas ekonomi med hjälp av medel som samlats in från utländska partners. Vår organisation hjälper till med leverans och mottagande av nödvändiga industri- och jordbruksmaskiner och utrustning från utlandet.

Fonden hjälper till med behandlingen av skadade militärer och människor i Ukraina. Vår organisation hjälper också till med inköp, leverans och mottagande av nödvändig medicinsk utrustning för sjukhus och kliniker i Ukraina.

Stiftelsen arbetar för att samla in pengar för att ge barn till internflyktingar som ska gå i skolan från och med den 1 september med skolkläder, skolböcker etc. för att säkerställa deras lärande.

Samarbetspartner & Sponsor

Let’s Get in Touch

Contact details

UKRAINE

Phone: +38(067)6540377
E-mail: help@union-ukraine.in.ua
Address: 79060, Lviv region, Lviv, street Naykova 3.
Opening hours:
Monday — Friday 09:00 – 18:00

SUOMI

Jon Stillman  nowa-ry.fi

Phone: +358 (0)46 5706 938
E-mail: jha.stillman@union-ukraine.in.ua